Ανάπτυξη της Νότιας Πιερίας και Τουρισμός

Η ανάπτυξη του δήμου μας και η βελτίωση ζωής των πολιτών μας αποτελεί συνάρτηση πολλών παραγόντων. Σημαντικός πυλώνας της ανάπτυξης αυτής αποτελεί το τουριστικό προϊόν του δήμου μας στο οποίο οφείλουμε να εστιάσουμε με στόχο να το αξιοποιήσουμε σε μέγιστο βαθμό καθώς αυτό θα έχει μόνο θετικές συνέπειες. Για να κατανοήσουμε καλύτερα την αξία του τουρισμού ας σκεφτούμε ότι το 2011 το τουριστικό προϊόν παρουσίαζε αύξηση σχεδόν 10% , συνεισφέροντας έτσι στο 17% του ΑΕΠ και το 20% στην συνολική απασχόληση.

Για να γίνει κάτι τέτοιο χρειάζεται να προωθήσουμε μια σειρά σημαντικών ενεργειών.

Οφείλουμε να διατηρούμε τις ήδη υπάρχουσες τουριστικές αγορές και να επεκτεινόμαστε σε νέες.

 

Συνεπώς αναγκαία είναι :                                                                                                                                                                                                                                 

1. η προώθηση αυτού του προϊόντος στα ΜΜΕ (διαφημίσεις , εκπομπές, συνέδρια).                                                                                                                          οι συνεργασίες με άλλα τουριστικά μέρη της Ελλάδας, μόνο ευεργετικά θα μπορούσαν να λειτουργήσουν.

2.  η χρήση των νέων τεχνολογιών. Για παράδειγμα η δημιουργία εφαρμογής , διαθέσιμη σε όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές, η οποία θα λειτουργεί ως τουριστικός οδηγός

3.  η φιλοξενία έγκριτων δημοσιογράφων ειδικών στον τουρισμό.

4. η συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό προκειμένου να γίνουν γνωστές οι ιδιαίτερες φυσικές ομορφιές του τόπου μας.

5.  η δημιουργία σημείων πληροφόρησης (stands σε κεντρικά σημεία), και 

6.  η προβολή όλων των πολιτιστικών δρώμενων του τόπου μας  Εν κατακλείδι , σύμφωνα με το σημερινό κανονιστικό πλαίσιο η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει ουσιαστικές αρμοδιότητες και παρεμβαίνει ενεργά στην τοπική ανάπτυξη. Αυτό όμως απαιτεί την συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και των διοικούντων τις κοινότητες στην προσπάθεια δημιουργίας ενός πλάνου ανάπτυξης.

 

Κώστας Καπελίδης

Αστυνομικός – Φοιτητής Ναυτιλιακών Σπουδών Παν/μιο Πειραιά.