Η εξωστρεφεια και η βελτίωση της παραγωγικοτητας του Δήμου μας μπορεί να επελθει- όχι μόνο βέβαια αλλά- κυρίως από την τεχνολογική του ανάπτυξη.

✅ Τη συμμετοχή του Δήμου μας στην πλατφόρμα novoville για την άμεση εξυπηρέτηση των δημοτών μας
✅WiFi σε κεντρικά σημεία του Δήμου
✅Την ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων (πχ ατμ πιστοποιητικων σε κάποιες δημοτικές ενότητες)
✅Application που θα προβαλλει τα τουριστικά πλεονέκτηματα του τόπου μας
✅Υιοθέτηση του προτύπου smart lighting(τοποθέτηση led λαμπων με ελάχιστη κατανάλωση ρεύματος και οποίοι θα προσαρμοζονται σε διαφορετικά επίπεδα έντασης φωτισμού ανάλογα με την περίοδο και τις ανάγκες φωτισμού) το οποίο μπορεί να οδηγήσει στην μείωση της κατανάλωσης ρεύματος έως και 60%

Κωνσταντίνος Καπελιδης 
Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τη Συμπολιτεια Δήμου Διου-Ολυμπου 
Αστέριος Φαρμάκης
Συμπολιτεία Δίου – Ολύμπου