Νέο Τοπίο Ανάπτυξης – Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Βρισκόμαστε λίγο μετά την κρίση και η εποχή που ζούμε είναι εξαιρετικά δύσκολη, παρόλα αυτά προσπαθούμε να βρούμε το βηματισμό και τα εργαλεία εκείνα που θα μας δώσουν την εκκίνηση για ένα νέο τοπίο ανάπτυξης, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης βρίσκονται αντιμέτωποι με νέα οξύτατα προβλήματα και οφείλουν να βρουν τρόπους να ανταποκριθούν προς όφελος των πολιτών.

Με τις δυσκολίες και τη δραματική πτώση των δεδομένων της ποιότητας ζωής, το αίτημα για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης είναι ένα κάθε άλλο παρά ανεπίκαιρο «αίτημα-ομπρέλα» για τους αγωνιώντες πολίτες. Σήμερα, μπορούμε να διεκδικούμε έναν Δήμο, με υψηλή ποιότητα ζωής και οικολογική διαχείριση του αστικού περιβάλλοντος, ένα δήμο που δρομολογεί αναπλάσεις με άξονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Μπορούμε να οραματιζόμαστε ένα Δήμο με πολλές λειτουργίες, με κοινωνική συνοχή και συλλογική ευημερία, με ήπιες δραστηριότητες, με υποστηρικτικές δομές κοινωνικής πρόνοιας στην τοπική κλίμακα και μηχανισμούς οργάνωσης και διοχέτευσης της αυθόρμητης προσφοράς για κοινωνική αλληλεγγύη, ένα Δήμο που θα προτάσσει την άνθηση του πολιτισμού και θα αναπτύσσει τις διαδικασίες άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας των πολιτών, μιας συμμετοχικής δημοκρατίας που δεν θα αποτελεί επικοινωνιακό τρυκ και θα επεκτείνεται και επί της ουσίας στη δημοκρατική και ανοιχτή λήψη αποφάσεων επί της διαχείρισης των πόρων (μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες).

Ταυτόχρονα όμως, υπάρχει σήμερα η επείγουσα ανάγκη η οποία πρέπει να οριστεί σαν προτεραιότητα, η Τοπική Αυτοδιοίκηση να εργασθεί για τη δημιουργία ενός νέου τοπίου ανάπτυξης, αξιοποιώντας σημαντικές ευκαιρίες και δυνατότητες που προσθέτουν μεγάλο αριθμό νέων θέσεων εργασίας, είτε άμεσα, μέσα από τη δημιουργία νέων δημοτικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων είτε έμμεσα, μέσα από την υποστήριξη της λεγόμενης κοινωνικής επιχειρηματικότητας, της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

 

 

 

Παπαστάμου Αθανάσιος

Τεχν. Μηχανολόγος, MSc

Εκπαιδευτικός

Υπ. Δημοτικός Σύμβουλος

«Συμπολιτεία Δίου Ολύμπου»