01 – Ο ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (12)-m