ΜΕΣΑ ΠΛΕΥΡΑ – BLEED +0,4 + CROP MARKS – 6 – ΑΛΛΟ 0