ΤΡΙΤΗ 20-05-2019 – Ο ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΣΤΗ ΒΡΟΝΤΟΥ 2