Αγαπητές  συνδημότισσες, αγαπητοί συνδημότες Οι δημοτικές εκλογές τελείωσαν, αλλά τα προβλήματα παραμένουν! Το εκλογικό αποτέλεσμα και το σύστημα της απλής αναλογικής επιβάλλουν συνεργασία και συνεννόηση μεταξύ περισσοτέρων της μιας δημοτικών παρατάξεων, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την επίλυση των σημαντικών τοπικών προβλημάτων. Με αίσθηση ευθύνης και έχοντας πλήρη επίγνωση της κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει ο Δήμος Δίου – Ολύμπου, οι δημοτικές παρατάξεις ΣΥΝΘΕΣΗ και ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ αποφάσισαν την συμπόρευση και τη συνεργασία στην διοίκηση του Δήμου, τουλάχιστον στο ξεκίνημα της...